training 'lichaamsgericht werken met jongeren'.

werken met jongeren

Jongeren ondersteunen op hun weg naar volwassenheid.

Korte training in drie achtereenvolgende losse dagen voor mensen die de PRT opleiding of de training Primal Somatic Traumahealing hebben gedaan of momenteel volgen en SBLP therapeuten. Ook coaches en andere begeleiders die op een lichaamsgerichte manier met jongeren (willen) werken zijn welkom. De training wordt aangepast aan de behoefte van de deelnemers.

De thema's waar jongeren en hun ouders dagelijks mee te maken hebben en hoe je daar als begeleider mee kunt werken komen aan bod.

Jongeren zijn bezig hun identiteit te vinden, een plek in de wereld te zoeken en deze vorm te geven op een manier die bij hen past. Dat is voor velen, om allerlei verschillende redenen, niet zo makkelijk en zij lopen daarbij tegen allerlei uitdagingen aan. Werken met deze kwetsbare groep is mooi en belangrijk werk en kan je als therapeut/begeleider veel voldoening geven.

Je richten op jongeren geeft je ook de kans om een nieuwe doelgroep aan je bestaande praktijk toe te voegen of je als (al dan niet startende) therapeut te specialiseren. We zien en horen om ons heen dat er steeds meer behoefte is aan een vorm van begeleiding voor jongeren (en hun ouders), terwijl het aanbod nog steeds vrij gering is, zeker vanuit onze manier van werken. Daarom hebben we de training ‘werken met jongeren’ geïnitieerd.

Een belangrijke reden om binnen het Aumm Instituut deze training te organiseren is dat we steeds meer zien dat het voor jongeren in toenemende mate belangrijk wordt om hun emoties, gevoelens en gedachten en hun reacties op hun omgeving beter te leren kennen. Veel jongeren ervaren druk vanuit hun ouders, het (samengestelde) gezin, vanuit school en hun sociale omgeving, en natuurlijk vanuit de sociale media. Door daar zicht op en bewustzijn over te krijgen leren jongeren beter om te gaan met de eisen die het dagelijks leven aan hen stelt en kunnen ze de stress die dat in hen op kan roepen, leren reguleren.

de ouders

Ook ouder(s) staan onder druk en hebben soms moeite de snel veranderende samenleving en de daarbij behorende uitdagingen het hoofd te bieden. Dat is ook van invloed op de relatie tussen de jongere en de ouder(s). Als de jongere begrip mist, als er meer werkelijk contact wenselijk is, kun je in een aantal sessies werken met de jongere en ouder(s). Hoe kunnen jongeren hun behoeften uiten en hoe kunnen ouder(s) hen daarin tegemoet komen? Welke grenzen zijn reëel en haalbaar als het gaat om voor jongeren belangrijke thema’s als relaties en seksualiteit, computergebruik, uitgaan en alcohol en drugs, school en vrije tijd, werk en zelfstandig wonen? Hoe communiceer je over die grenzen en hoe ga je om met conflicten die daaruit ontstaan?

de training:

De ins en outs van het werken met jongeren, de thema’s waar jongeren en hun ouders dagelijks mee te maken hebben en hoe je daar als begeleider mee kunt werken, komen aan bod.

Tijdens deze korte training krijg je meer inzicht in de leefwereld van jongeren en hoe zij functioneren. We kijken in deze training naar:

 • hoe je een begin maakt met een traject in werken met jongeren en eventueel hun ouders;
 • hoe je hun eigen-wijsheid, veerkracht, drama, humor, koppigheid, fantasie, eigenheid en hormonale uitingen herkent, waardeert en hoe je die inzet in het traject;
 • wat de taal van tieners is en hoe je aansluiting vindt en verbinding met hen maakt;
 • welke methodes en oefeningen je kunt toepassen;
 • waar jij als begeleider blij en nieuwsgiering van wordt;
 • waar je kwaliteiten als begeleider liggen en waar je valkuilen;
 • met welke praktische zaken en regelgeving je te maken krijgt
 • de werking van het puberbrein en hoe jij daar als begeleider/therapeut op kunt anticiperen;
 • functionele oefeningen en het creatief toepassen ervan in de begeleiding;
 • hoe jongeren leren contact te maken met hun lichaam en wat daarin beweegt;
 • hen te leren hun emoties te herkennen en te uiten, en stress en spanning te ontladen;
 • hoe de jongeren meer inzicht krijgen in hun behoeften en grenzen en hoe die op een gezonde en heldere manier te communiceren naar de ouders/opvoeders en om te dealen met hun reactie daarop;
 • hoe er meer contact, begrip, verbinding en eigenheid binnen het gezin kan ontstaan;
 • welke rol jij als begeleider/therapeut kunt hebben in het versterken van de draagkracht van de jongere en de ouder(s);
 • hoe je kunt werken met het gezin als geheel;
 • hoe alle gezinsleden zijn of haar eigenlijke plek in kunnen nemen binnen het gezinssysteem.

In deze training komen elementen uit Primal Rebirth® therapie, traumawerk (Primal Somatic Traumahealing en Somatic Experiencing) en familie-opstellingen samen.

De training wordt gegeven door Sandipa Restrepo, die Primal Rebirth- en traumatherapeut is en veel ervaring heeft in het werken met jongeren.

 

jongeren ondersteunen op hun weg naar volwassenheid

Jongeren zijn onderweg naar autonomie, naar het leren om zelfstandig, buiten het gezin om, een eigen leven op te bouwen. In eerste instantie nog thuiswonend in de bedding van het gezin. Later door het ouderlijk huis te verlaten en zelf een plek te vinden in de wereld. Daarvoor dienen zij zich stapsgewijs los te maken uit de (min of meer) veilige omgeving van het gezin. Dat is voor veel jongeren (en soms voor hun ouders) geen gemakkelijk proces. En soms, als dat gezin om wat voor reden dan ook niet voldoende veiligheid bood, is het belangrijk dat hij of zij voldoende veiligheid in zichzelf kan vinden en leert belangrijke support elders te halen.

Maar hoe doe je dat eigenlijk als jongere? Wat is daarvoor nodig? Daar kun jij als begeleider/therapeut een bijdrage aan leveren.

De deelnemers in voorgande jaren waren zeer enthousiast. Het belang dat jongeren een plek mogen vinden in ons veld was voelbaar. Dankbaar en toegewijd nodigen we jullie uit je aan te sluiten dit werk te gaan verspreiden.

Reacties van deelnemers:

'Een boeiende, inspirerende workshop met een duidelijke en goede opbouw.
Sandipa als professioneel, integer, krachtig en inspirerend.
 Er is nog een wereld te winnen met ouders informeren dat het delen van hun binnenwereld veel issues met hun kinderen kan voorkomen' (Ria)

‘Leerzame training met aandacht voor innerlijke jongere, werkvormen als therapeut, onderlinge interactie tussen therapeut en jongere en werken met gezinnen.
-Trainer erg professioneel met duidelijke uitleg, toelichting op haar aanpak en werkwijze. Door zelf het voorbeeld te geven, beter idee hoe je zelf kan gaan werken.' (M. Van der Ka/Kooi)

‘-Heel prettig., enerveren, verdiepend, inspirerend, leerzaam.
Fijne combinatie van bewegen, ervaren, kennis uitwisselen. Mooi dat alles kon zijn en luchtigheid en humor.
Trainer: Top! Genoten van de wijze waarop Sandipa ieder welkom heet en haar wijze van werken met jongeren in enthousiaste deelt. Heel fijn!’ (H. Den Boer)

‘ Pretiig. Eerste kennismaking met lichaamsgericht werken. Trainer: fijn, enthousiasmerend, inlevend, vóórlevend, soms miste ik wat kader/ theoretische afbakening.’ (H. Vd Tuin)

‘-Leerzaam en stimulerend. Voldoende theorie aangeboden. En ruimte om zelf te oefenen. Trainer erg kundig, uitnodigend en stimulerend, Veel ruimte voor vragen en inbreng. Niet veel gezien Vande assistenten’ (M. Bontjer)

‘- Inspirerend. Fijn samenzijn. Enorm genoten van Sandipa’s doen, zijn en energie. Het sprak mijn beeldtaal enorm aan, wat voor mij heel helend is, een soort thuisgevoel gaf mij dat.
Trainer: Super goed! Jullie zijn echt Toppers! Kanjers! Schatten! Heel veel dank! Kennis en intuïtieve van Sandipa vind ik echt heel fijn.’ (T. Laurier)

 

 

De training wordt gegeven in 3 dagen. Verblijfskosten 25 euro per dag incl. lunch. Diner en avondprogramma in overleg (25 euro). Overnachting 25 euro

Naar behoefte kan er een verdiepingsdag worden georganiseerd.

Prijs

€ 330,-
Kosten verblijf: zie agenda

Data

vr 31 mrt 10:00 t/m zo 02 apr 17:00

Aantal blokken

1

Agenda lichaamsgericht werken met jongeren
vr 31 mrt 10:00 t/m zo 02 apr 17:00 korte training werken met jongeren
Sandipa Restrepo
Aumm Instituut
Kosten verblijf: € 75,-