training 'lichaamsgericht werken met jongeren'.

werken met jongeren

Jongeren zijn bezig hun identiteit te vinden, een plek in de wereld te zoeken en deze vorm te geven op een manier die bij hen past. Dat is voor velen, om allerlei verschillende redenen, niet zo makkelijk en zij lopen daarbij tegen allerlei uitdagingen aan. Werken met deze kwetsbare groep is mooi en belangrijk werk en kan je als therapeut/begeleider veel voldoening geven.

Je richten op jongeren geeft je ook de kans om een nieuwe doelgroep aan je bestaande praktijk toe te voegen of je als (al dan niet startende) therapeut te specialiseren. We zien en horen om ons heen dat er steeds meer behoefte is aan een vorm van begeleiding voor jongeren (en hun ouders), terwijl het aanbod nog steeds vrij gering is, zeker vanuit onze manier van werken. Daarom hebben we de training ‘werken met jongeren’ geïnitieerd.

Een belangrijke reden om binnen het Aumm Instituut deze training te organiseren is dat we steeds meer zien dat het voor jongeren in toenemende mate belangrijk wordt om hun emoties, gevoelens en gedachten en hun reacties op hun omgeving beter te leren kennen. Veel jongeren ervaren druk vanuit hun ouders, het (samengestelde) gezin, vanuit school en hun sociale omgeving, en natuurlijk vanuit de sociale media. Door daar zicht op en bewustzijn over te krijgen leren jongeren beter om te gaan met de eisen die het dagelijks leven aan hen stelt en kunnen ze de stress die dat in hen op kan roepen, leren reguleren.

de ouders

Ook ouder(s) staan onder druk en hebben soms moeite de snel veranderende samenleving en de daarbij behorende uitdagingen het hoofd te bieden. Dat is ook van invloed op de relatie tussen de jongere en de ouder(s). Als de jongere begrip mist, als er meer werkelijk contact wenselijk is, kun je in een aantal sessies werken met de jongere en ouder(s). Hoe kunnen jongeren hun behoeften uiten en hoe kunnen ouder(s) hen daarin tegemoet komen? Welke grenzen zijn reëel en haalbaar als het gaat om voor jongeren belangrijke thema’s als relaties en seksualiteit, computergebruik, uitgaan en alcohol en drugs, school en vrije tijd, werk en zelfstandig wonen? Hoe communiceer je over die grenzen en hoe ga je om met conflicten die daaruit ontstaan?

de training:

De ins en outs van het werken met jongeren, de thema’s waar jongeren en hun ouders dagelijks mee te maken hebben en hoe je daar als begeleider mee kunt werken, komen aan bod.

Tijdens deze korte training krijg je meer inzicht in de leefwereld van jongeren en hoe zij functioneren. We kijken in deze training naar:

 • hoe je een begin maakt met een traject in werken met jongeren en eventueel hun ouders;
 • hoe je hun eigen-wijsheid, veerkracht, drama, humor, koppigheid, fantasie, eigenheid en hormonale uitingen herkent, waardeert en hoe je die inzet in het traject;
 • wat de taal van tieners is en hoe je aansluiting vindt en verbinding met hen maakt;
 • welke methodes en oefeningen je kunt toepassen;
 • waar jij als begeleider blij en nieuwsgiering van wordt;
 • waar je kwaliteiten als begeleider liggen en waar je valkuilen;
 • met welke praktische zaken en regelgeving je te maken krijgt
 • de werking van het puberbrein en hoe jij daar als begeleider/therapeut op kunt anticiperen;
 • functionele oefeningen en het creatief toepassen ervan in de begeleiding;
 • hoe jongeren leren contact te maken met hun lichaam en wat daarin beweegt;
 • hen te leren hun emoties te herkennen en te uiten, en stress en spanning te ontladen;
 • hoe de jongeren meer inzicht krijgen in hun behoeften en grenzen en hoe die op een gezonde en heldere manier te communiceren naar de ouders/opvoeders en om te dealen met hun reactie daarop;
 • hoe er meer contact, begrip, verbinding en eigenheid binnen het gezin kan ontstaan;
 • welke rol jij als begeleider/therapeut kunt hebben in het versterken van de draagkracht van de jongere en de ouder(s);
 • hoe je kunt werken met het gezin als geheel;
 • hoe alle gezinsleden zijn of haar eigenlijke plek in kunnen nemen binnen het gezinssysteem.

In deze training komen elementen uit Primal Rebirth® therapie, traumawerk (Primal Somatic Traumahealing en Somatic Experiencing) en familie-opstellingen samen.

De training wordt gegeven door Sandipa Restrepo, die Primal Rebirth- en traumatherapeut is en veel ervaring heeft in het werken met jongeren.