korte training: traumaheling voor baby's en peuters.

Vóór, tijdens en na de geboorte ervaart elk kind zijn eigen unieke en individuele verhaal. Dit zie je aan de stemmingen en het welzijn van de baby, maar laat zich ook zien in cellen, weefsels,lichaamsvloeistoffen en in zijn zenuwstelsel. Tevens is het is merkbaar aan zijn slaappatronen, borstvoeding- en eetpatroon, de algehele verdere ontwikkeling, de relatie met de ouders en de mogelijkheid om emotioneel en fysiek contact te ervaren.

benadering

Sarito biedt een veilige, empatische en aanwezige bedding, waarin de baby en de ouders na hun stressvolle ervaringen, nieuwe ervaringen kunnen hebben. Haar werkwijze is goed te luisteren naar de baby, zodat het zijn eigen verhaal kan vertellen over wat het heeft ervaren. Dit werk met kinderen, gebaseerd op de beginselen van Somatic Experience en kennis van de prenatale psychologie (Carlton Terry, Castellino), is ontwikkeld uit het systemische traumawerk met kinderen en hun ouders. Tijdens de cursus zullen er demosessies met kinderen worden gegeven door Sarito Fuhrmann-Bailes. Daarna zal de sessie in detail worden besproken met de groep.

Wat aan de orde komt

• leren luisteren naar baby’s en hun "taal", non-verbale signalen leren en hierop "therapeutisch" leren antwoorden. (Wat wil de baby ons vertellen wanneer het zich vaak uitstrekt naar achteren, een lege blik heeft, voortdurend dezelfde bewegingen maakt, heel onrustig is, veel huilt, vaak in zijn ogen wrijft, een doordringende schreeuw slaakt, wanneer het te weinig of te veel slaapt?)

• begrip krijgen over prenataal, postnataal en perinataal trauma en traumaheling bij zuigelingen

• verschil tussen traumatische - en stressvolle ervaring en hoe dat tot uitdrukking komt in het lichaam, de gevoelens en het gedrag van het kind

• leren over hulpbron-georiënteerde vaardigheden voor traumaheling met zuigelingen

• leren hoe spanning in de organen en zenuwstelsel ontladen kan worden

• ontdekken waar de baby aan wil werken tijdens de sessie

• onderzoeken van de betekenis en de toepassingen van het systemische werk met kinderen en hun ouders

• kijken naar de dynamiek van de bevruchting, ontwikkeling en geboorte

• mindfull aanraken