schaamte, schuld en identiteit 2021

schaamte, schuldgevoel en identiteit

In deze training zullen we de ontwikkeling van gevoelens van schaamte en schuld onderzoeken vanuit een neurowetenschappelijk, hechting in de vroege kinderjaren en vanuit een intergenerationeel perspectief.

De wortels van levenslange gevoelens van schaamte en schuld worden vaak gevonden in stress, veroorzaakt door vroege ontwikkelings- of shocktrauma's. Gevoelens van schaamte en schuld ontwikkelen zich als een reactie op stress en desorganisatie in het lichaam en zorgen daardoor voor meer stress en desorganisatie.

Negatieve overtuigingen over onszelf, zoals "Ik ben slecht" en de talrijke variaties op deze overtuiging zijn gebaseerd op de vroege ervaring van "Ik voel me slecht". Op het niveau van identiteit worden schaamte en schuldgevoel de basis van sterk verwrongen identificaties en zelfoordelen die een leven lang kunnen duren.

Als we begrijpen dat schaamte en schuld meer te maken hebben met de ontoereikendheid van de omgeving dan met ons eigen falen, helpt het ons om op een nieuwe en meer compassievolle manier naar onszelf te kijken. We kunnen meer verbonden zijn met onze levendigheid en kracht, hebben betere gedragsmogelijkheden en vervormde zelfbeelden lossen op.

We zullen het onderwerp zowel theoretisch als praktisch onderzoeken, zodat deelnemers hun eigen authentieke ervaringen kunnen leren begrijpen. Lichaams- en psychotherapeuten zullen zich meer bewust worden van de cruciale betekenis van deze dynamiek in het werken met mensen en krijgen een belangrijke set instrumenten aangereikt om hun werk te vergemakkelijken.