disidentificatie en vrijheid

disidentificatie en vrijheid – belichaamde aanwezigheid

Een essentieel onderdeel van elke persoonlijke ontwikkeling is het transformatie proces van het ontbinden en herstructureren van oude identificaties (negatieve overtuigingen en overlevings- of aanpassingsstrategieën) Bovendien is het van belang met betrekking tot zelfregulering en affectregulatie.

Disidentificatie houdt het onderzoeken van de waarnemer en het waargenomene in. Dit gebeurt in nauw contact met belichaamde gevoelens en met andere facetten van ervaren, zonder het waarnemen kwijt te raken, zoals bijvoorbeeld bij dissociatie.

Dit onderzoek stelt mensen in staat om de noodzaak van hun (aanpassings)strategieën te herkennen wanneer deze zich voordoen en er tegelijkertijd enige afstand van te nemen, terwijl ze het contact met zichzelf herstellen in het hier-en-nu. Fysiek betekent dit het loslaten van het patroon van samentrekken, stress en instorten.

Identificaties en aanpassingsstrategieën worden, hoewel ze in het verleden verstandig, nuttig en vaak levensreddend waren, obstakels voor verdere groei en dragen veelal bij aan veel van onze huidige symptomen, die hand in hand gaan met onopgeloste en vastgezette trauma energieën.

De instructies, demonstraties, ervaringsgerichte oefeningen en op mindfulness gebaseerd zelfonderzoek (inquiry) scheppen de mogelijkheid om je identificaties te onderzoeken en er mee te werken, wanneer ze zich voordoen, van moment tot moment, in je eigen ervaring en in contact met anderen.

Een integraal onderdeel van deze verdiepingstraining is regelmatige stilte meditatie en ons mindful oriënteren op disidentificatieprocessen.

onderwerpen die aan bod komen:

  • ontwikkelingsvisie op het proces van identificatie en disidentificatie;
  • intentie versus gedrag met betrekking tot het je aanpassen aan een niet optimaal afgestemde omgeving, waar het gaat om behoeften;
  • onderzoek naar en werken met identificatie- / disidentificatieprocessen op het niveau van fysiologie, gevoelens en cognitie;
  • werken vanuit een belichaamde therapeutische aanwezigheid.