Embryologie: De eigen-wijze reis door de wondere wereld van het menselijk embryo

De eigen-wijze reis door de wondere wereld van het menselijk embryo.

Op zoek naar zin en betekenis van ons mens-zijn.

Vanuit de grote thema’s van geboorte en sterven, conceptie en ‘begin van leven’ wordt de embryonale ontwikkeling in de

eerste weken via beeld en verhaal gevolgd. De (wetenschappelijke) methode die hierbij gevolgd wordt, is de fenomenologie.

Bij deze benadering gaat het er meer om zich in te voelen in het embryo, dan om er afstandelijk naar te kijken en over te denken.

Het wonder méébeleven zogezegd, met het hart, maar zonder het hoofd te verliezen! Het moet wel gebeuren aan de hand

van feiten. Wat gebeurt er wezenlijk bij de bevruchting, en hoe zit het met geest en lichaam bij conceptie en bij een embryo?

Wat dóet een mens eigenlijk als hij embryo is? Wat heeft het embryo te vertellen over de evolutie van de mens? Wat hebben

geboren worden en sterven met elkaar te maken? Wat doen we bij abortus, IVF en genetische manipulatie? Deze en vele andere

levensvragen zullen aan bod komen tijdens de cursus, die in beeld en verhaal antwoord zoekt op de ‘echte vragen over ons voor-geboortelijke en embryonale bestaan.