Walking-In-Your-Shoes

WALKING IN YOUR SHOES (WIYS)

WIYS is een nieuwe unieke fenomenologische coachmethode waarbij het lichaam het vervoermiddel is, het instrument waar je mee werkt. Het lichaam heeft celgeheugen dat overal in het lichaam aanwezig is. Celgeheugen bevat onverwerkte en onbewuste herinneringen, die in de cellen opgeslagen zijn. Door het lichaam als vervoermiddel te gebruiken en letterlijk in beweging te komen, stap je uit je ego en verbind je je met een veel groter veld waar allerlei informatie is opgeslagen.        

Met WIYS kijkt je vanuit een ander perspectief naar thema’s en vraagstukken in je leven. In plaats van te analyseren, te fileren en te verklaren, kom je letterlijk in beweging en “loop” je thema’s of vraagstukken! Met een Walk kom je tot nieuwe inzichten en ervaringen. Door te luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft kom je met een diepere laag van jezelf in contact, een diepere laag van weten die zich via je lichaam kenbaar maakt. Alle lichamelijke gewaarwordingen hebben een betekenis en in plaats ervan weg te gaan, of ervan af te komen leert WIYS je hier op een respectvolle en empatische manier contact mee te maken, wat tot inzichten leidt en een proces op gang brengt, dat helend en transformerend werkt. Het kan iets in beweging brengen dat vastzat in je lichaam, zodat er weer energie naar toe kan en het weer kan stromen. Je gaat jezelf beter begrijpen, je beter voelen en je leven meer inrichten zoals jij het wilt. Op weg naar je “ware” zelf.

Je werkt met het lichaam op de laag van de ziel. Allerlei herinneringen en gebeurtenissen, ook die vanuit je jeugd en familiesysteem, zijn opgeslagen in je lichaam en hebben invloed op hoe je ziel het lichaam bewoont. Op de laag van de ziel ben je verbonden met de ziel van het grote veld. Alles is met elkaar verbonden en beïnvloedt elkaar. Allerlei factoren zoals heftige gebeurtenissen, trauma’s, situaties die niet goed verwerkt zijn, kunnen in het lichaam voor blokkades zorgen, waardoor het lichaam niet goed bewoond kan worden en er fysieke en emotionele klachten of ziektes kunnen ontstaan. Niet verwerkte trauma’s en negatieve emoties blijven achter in het celgeheugen, en ze hebben onbewust invloed op je functioneren, je fysieke welbevinden en de aanwezigheid van je ziel in je lichaam.

Veel Walks gaan terug naar je kindertijd. Daar ontwikkel je overlevingsstrategieën en beschermende patronen.

WIYS werkt met dit celgeheugen en gaat met aandacht en compassie naar de onverwerkte en onbewuste herinneringen. Door hier contact mee te maken kun je antwoord krijgen op vragen waar je mee rondloopt en kan je levensenergie meer gaan stromen, zodat je meer in je lichaam aanwezig kunt zijn.

WIYS is een vorm van systemisch- en lichaamsgericht werken op de laag van de ziel en heeft een aantal grote voordelen boven een meer cognitieve gerichte aanpak.

  • Het is een liefdevolle en effectieve manier van één op één werken, waarbij het gehele zijn wordt ingezet.
  • Het effect van interventies is direct voelbaar en je zult merken of er ontspanning en energiedoorstroming in het lichaam wordt ervaren.
  • De verbinding met het lichaam kan bewust ervaren worden. Traumatische gebeurtenissen kunnen voor blokkades in het lichaam zorgen, waardoor er weinig of geen verbinding met het lichaam gevoeld wordt. Door te werken met het lichaam, kunnen interventies en ervaringen werkelijk in het lichaam op de zielslaag doorwerken.
  • Er wordt een enorme bron van informatie en weten aangeboord door het gehele lichaam, het celgeheugen, te benutten en tegelijkertijd kunnen in het celgeheugen grote veranderingen ontstaan. Naast inzicht in een situatie, werkt de beweging door in het fysieke lichaam en kunnen inzichten in het lichaam geïntegreerd worden.  

WIYS werkt op diep niveau met innerlijk weten en lichaamswijsheid. Het integreert Mindfullness, Dieptepsychologie, Zelfonderzoek, Hakomi, een Lichaamsgerichte Psychotherapie en Focussen met elkaar. Het verbindt en brengt je naar je oorspronkelijke zelf.

WIYS is breed inzetbaar en toepasbaar voor een grote verscheidenheid aan doelgroepen en doelstellingen. Thema’s die gelopen kunnen worden zijn talrijk. Bijvoorbeeld: relaties met geliefden, partner, kind, ouders; ziekten en symptomen; ondernemingen en organisaties; werk en loopbaan en alle thema’s die hieraan verbonden zijn; levensdoelen, keuzes en beslissingen; je zielsbestemming; kernovertuigingen; situaties en gebeurtenissen die zich in jouw familiesysteem voordoen; wat je tegenhoudt om het leven te leiden wat je wil leiden; je “blinde vlek”; je innerlijke criticus; het niet geleefde potentieel in mij; kortom alles kan gelopen worden. Ook geven walks heel veel inzicht waar de wortel ligt van “problemen in het nu”.

In deze training zal Peter ook werken met 'body tales'.

BODY TALES

Body Tales is ontwikkeld en gedeeld ​​door Olivia Corson. Deze belichaamde oefening omvat het hele wezen met de nadruk op naar binnen gerichte en naar buiten reagerende bewegingen, klanken, getuige zijn, het versterken van empathie en het verdiepen van persoonlijk bewustzijn.

Elementen van Body Tales

Bewegen, klanken en spreken: Sessies omvatten tijd om alleen en met partners te werken - bewegen en spreken zonder muziek. Elke deelnemer besteedt aandacht aan het zijn met en luisteren naar het eigen lichaam en het ervaren van de eigen beweging en geluid. Ze verkennen naar binnen gerichte beweging en stem geluid, en vertellen en delen hun 'lichaamsverhalen'. Ze richten zich direct op lichaamssensaties, emoties, gedachten, enzovoort en gaan in op en leren met de belichaamde verhalen, herinneringen, dromen en bronnen die ontstaan. Gedetailleerde instructies en duidelijke richtlijnen helpen een veilige en respectvolle omgeving te creëren. Body Tales-stukken zijn getimed, meestal variërend in lengte van 3 tot 15 minuten.

Waarnemer zijn houdt in het geven van volledige aandacht en ondersteuning aan de persoon die beweegt, geluid maakt en spreekt, terwijl je oefent om geaard en aanwezig te blijven. Actief, ondersteunend waarnemen staat centraal in de praktijk van Body Tales. Het is het fundament dat dit werk doet groeien en in stand houdt. Eén persoon deelt een 'lichaamsverhaal', terwijl zijn partner er getuige van is - kijkend en luisterend op een aandachtige, niet-oordelende manier, zonder onderbreking of commentaar. Partners wisselen rollen uit als beweger en waarnemer, en in de workshop heeft elke persoon ook de mogelijkheid om door de hele groep te worden gezien.