Systemische kijk op gezondheid en ziekte | Stephan Hausner | 2024

Dit blok is een verdiepingsmodule voor mensen die de basistraining Familieopstellingen en systemisch werk, of een soortgelijke opleiding elders, hebben gedaan. De workshop is een opleidingsblok waarin Hausner zijn kennis en ervaring in het werken met ziektes en symptomen overdraagt. Het is dus nadrukkelijk geen workshop voor mensen die geïnteresseerd zijn in een eigen opstelling omtrent deze thema's.

In deze vierdaagse training maken we kennis met het werk van Stephan Hausner. De systeemgeneeskunde beschouwt ziekte of symptomen niet als een stoornis/aandoening, maar veeleer als een poging tot een oplossing, als uiting van intermenselijke interactie.

Mensen en hun problemen worden in een bredere context gezien, in gezinnen en grotere systemen en over meerdere generaties heen.

"Systemische geneeskunde" onttrekt zich aan de noodzaak om oorzakelijke verbanden te herkennen en richt zich in plaats daarvan op het eigen potentieel van de patiënt om gunstige veranderingen op gang te brengen.

Stephan is een grote naam als het gaat om opstellingen over ziekte en gezondheid. Zijn boek ‘Zelfs als het mijn leven kost’ (2009) is een standaardwerk voor iedereen die wil lezen over systemisch werken met gezondheid en ziekte. Met talrijke voorbeelden laat hij zien hoe chronische ziekten en langdurige symptomen verband kunnen houden met verborgen dynamieken in de familiesystemen. De training is in het engels.

Omdat deze module een opleidingsmodule betreft, biedt deelname geen garantie voor het neerzetten van je eigen opstelling, of delen daarvan. 

Aanmelding voor deze training pas mogelijk vanaf najaar 2023. Mensen uit de lopende of eerdere Aumm opstellingen-opleidingen hebben voorrang bij inschrijving.