dagen systemisch werk en opstellingen

De dagen zijn afzonderlijk van elkaar te volgen.

Een familie- of systeem opstelling is een bijzondere therapeutische methode die problemen helder en oplosbaar maakt, niet door analyse of gesprekken, maar door het opstellen van een familie of een thema met behulp van representanten. Het komt vaak voor dat mensen zich (onbewust) identificeren met een ouder, grootouder, broer, zus of met diens traumatische ervaringen of ziektes en raden hierdoor verstrikt raken in problemen die niet van henzelf zijn.

Dat fenomeen kan zich over generaties uitstrekken. Ook kunnen onderdrukte emoties van familieleden  worden overgenomen door anderen in het systeem. Dit gebeurt  als het ware ‘vanzelf’ om het systeem heel en compleet te houden. Door de structuur van de familie via een familie-opstelling neer te zetten, waarbij groepsdeelnemers als representant functioneren, worden de relaties en verstrikkingen binnen het familiesysteem zichtbaar gemaakt.  De deelnemer kan zien en ervaren hoe de onopgeloste problemen en situaties binnen zijn familiesysteem, zijn leven van nu beïnvloeden. Door de positie binnen de structuur in beweging te laten komen, kan de verstrikking ongedaan worden gemaakt en kan de liefde weer gaan stromen.

Life Integration Process opstellingen zijn opstellingen waarbij we kijken naar de ontwikkeling binnen iemand's leven. De verschillende levensfases krijgen een plek in de opstelling zodat we kunnen onderzoeken waar heling nodig is. De LIP opstellingen zijn ontwikkelt door de Duitse familieopsteller Wilfried Nelles en zijn een prachtige en indrukwekkende aanvulling op het opstellingenwerk.

Thema’s die op een dag als deze aan de orde kunnen komen zijn:

- Terugkerende (beperkende) patronen, gedachten en gevoelens
- Problemen in  relationele zin met ouders, kinderen, partners of andere familieleden
- Thema’s rondom  functioneren in bijvoorbeeld een bedrijf of op het werk
- Thema’s rondom depressie, intimiteit, woede, ziekte, scheiding, dood of verslaving

We werken met groepen tussen de 14 -16 personen. We vinden het belangrijk een atmosfeer te creëren waarin respect, ontspanning en je veilig voelen centraal staat.

We zoeken vaak representanten die deel willen nemen aan deze dag en die in een opstelling een ‘rol’ kunnen spelen. Soms is het mogelijk om als representant alsnog een opstelling neer te zetten als daar tijd en ruimte voor is. Zij die zich op voorhand hebben aangemeld krijgen voorrang.

De dagen worden gehouden bij onderwijsinstelling Caduceus in Lieveren (bij Roden).