supervisie PRT vervolgseries

Lichaamsgerichte supervisie

Supervisie voor mensen die de eerste serie groepssupervisie afstudeerproces hebben gedaan. Als je werkzaam bent als therapeut of nog bezig bent met je afstudeerproces, is supervisie belangrijk om te blijven doen. Het verschil met de 'supervisie alle werkvormen' met Divyam is dat je in deze dagen (of dagdelen) ,et een vaste groep kunt werken met ingebrachte casussen over het prices van jou en je (proef) client.

Je kunt je inschrijven bij de inmiddels afgestudeerde Aumm supoervisoren (zie deze link) en bij Divyam.

In supervisie gebruik je de werksituatie als middel om te leren. Je reflecteert op je manier van denken, voelen en handelen in je werk met cliënten. Doordat je gesteund wordt in het kijken naar zowel je inspiratie als je blinde vlekken naar aanleiding van de uitoefening van je werk, wordt je werkwijze bewuster en daardoor professioneler. Je blijft je eigen groeiproces onderzoeken. Wat maakt dat een bepaalde situatie je zo raakt en andere situaties minder? Welke gevoelens ten opzichte van de client kun je moeilijk hanteren? Waar kom je in tegen overdracht terecht? Wat zijn jouw valkuilen? Wat kan je misschien nog niet zien over wat er op een diepere laag in jezelf speelt?

Het lichaam zal een belangrijke ingang zijn hier voor. Daarnaast is het systemisch werk (opstellingen) een mooie manier van inzicht krijgen. We onderzoeken karakterstructuren of vroege overlevingsstijlen, volwassen bewustzijn en kind-bewustzijn, aanwezigheid, (zelf) regulatie tijdens het werken met clienten, en je houding t.o.v. je client en het werk. Zelfonderzoek en meditatie helpen om meer zicht te krijgen op wie je werkelijk bent, dit is een belangrijk onderdeel van al ons werk, voor zowel de therapeut als de client. Therapie als ingang naar bewustzijn en meditatie - zonder bewustzijn zal er geen werkelijke heling en verandering mogelijk zijn.

Je kunt cliëntgerichte en werkgerelateerde vragen in brengen en is er ook ruimte voor persoonlijk proces. Je kunt tijdens deze bijeenkomsten delen over je onzekerheden, je laten steunen door de supervisor en de groep in bepaalde beslissingen. Je leert veel van elkaars vragen en inbreng. We zullen bijvoorbeeld sessies naspelen of situaties neerzetten, sessies met elkaar opnemen en samen bekijken, maar ook samen mediteren. Kortom - altijd weer een diepgaand proces, stimulerend en inspirerend! Zeker met een vaste groep kun je een diepgaand proces met elkaar aangaan.