groepsdynamica

Natuurlijk is elke groep uniek. Toch zijn er algemene principes die we in alle groepen terugvinden. Het is de moeite waard om het functioneren van groepen te bestuderen en te ervaren.

Werken met groepsdynamiek gaat over het vinden van de energie van de groep.

We leren deze te herkennen en vervolgens de beste manier te vinden waarop de we met die energie kunnen werken. Een groepsleider moet gevoelig zijn voor de groepsenergie, anders vertrouwt de groep de leider niet en kan er sprake zijn van sabotage.

In elke groep zijn er bepaalde mensen die als deelnemers een sterke invloed op de groep hebben. Zowel positief als negatief. De ‘positieve’ deelnemers zullen energie en enthousiasme met zich meebrengen, terwijl de negatieve deelnemers op de een of andere manier de stroom van groepsenergie zullen blokkeren. De leider zal moeten weten hoe hij het positieve kan versterken en hoe hij het negatieve kan ombuigen.

Ook is er de dynamiek tussen mannelijk en vrouwelijk in de groep. Het samenspel van man-vrouw polariteiten. Het is belangrijk dat de groepsleider alle verschillende stromingen die in de ruimte spelen kan identificeren en de juiste manier kan vinden om het geheel in balans en harmonie te brengen.

We kunnen ook kijken naar wat voor soort werk de therapeut probeert over te brengen. Is het lichaamsgericht emotioneel werk? Is het werken met trauma of meditatie? Opstellingenwerk of relationeel werk? Voor al deze verschillende thema’s moeten we een ander klimaat en sfeer creëren.

Tevens zijn er in elke groep een aantal fases die doorlopen worden.

Vervolgens kijken we naar verschillende leiderschapsstijlen. Degenen die krachtige en directieve leiders zijn en degenen die meer werken vanuit een niet-doen en ruimte toestaan.