supervisie afstudeerproces PRT

In de afstudeerfase van de opleiding PRT onderscheiden we twee vormen van supervisie: 1) groepssupervisie en 2) individuele supervisiesessies. Bij deze laatste kijkt de supervisor mee bij  sessies die een therapeut-in-opleiding geeft aan een cliënt. Beide vormen van supervisie zijn een onderdeel van de afstudeereisen van de beroepsopleiding PRT. Hieronder lees je meer over beide supervisie-vormen en wanneer die zijn. 

groepssupervisie

De groepssupervisie voor studenten die het derde jaar hebben afgerond wordt gegeven door Divyam in het Aumm centrum te Usquert.

Supervisie gaat over je persoonlijke leerproces op weg naar je therapeutschap. We werken met verslagen en leervragen. Het is de bedoeling dat je al minstens 1 client hebt.

In supervisie gebruik je de werksituatie als middel om te leren. Je reflecteert op je manier van denken, voelen en handelen in je werk met cliënten. Doordat je gesteund wordt in het kijken naar zowel je inspiratie als je blinde vlekken naar aanleiding van de uitoefening van je werk, wordt je werkwijze bewuster en daardoor professioneler.

Als je de eerste afstudeercyclus van zeven keer hebt afgerond, kun je doorgaan met PRT groepssupervisie (intekenen  voor drie of vier keer, voor een ochtend of een middag). Dit is voor mensen die met clienten werken maar nog niet zijn afgestudeerd, of voor hen die al zijn afgestudeerd. Dit is ook mogelijk in Amersfoort. Zie 'supervisie PRT vervolgserie'

individuele afstudeersessies onder supervisie

Om het diploma te behalen ben je (naast de groepssupervisie) met twee cliënten drie keer bij je supervisor geweest om sessies onder supervisie te geven, in totaal dus zes supervisiesessies. Minstens één van je cliënten is niet verbonden aan de opleiding maar komt van 'buiten'. 

De supervisiesessies kunnen op afspraak worden gegeven door Divyam in Usquert of door Vasna in Lieveren. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om op een aantal dagen per jaar in Amersfoort supervisie-afstudeersessies te doen (zie kolom hiernaast).

verzekering

Om ook verzekeringstechnisch verantwoord met mensen te kunnen werken is het belangrijk dat je als therapeut-in-opleiding een aansprakelijkheidsverzekering afsluit en je inschrijft bij een beroepsvereniging. Als je rechtsboven aan inlogt op deze site vind je veel meer informatie hierover. Het is belangrijk dat je van die informatie kennis neemt.