Primal Rebirth® opleiding- vierde jaar & afstuderen

Het vierde jaar is een supervisie- en assisteerjaar, voor hen die zich verder willen verdiepen en/of een eigen praktijk willen beginnen. Doorgaans duurt het afstudeerproces (minimaal) twee jaar. 

Een overzicht van alle afstudeereisen vind je hieronder. Hiernaast lees je meer over de verschillende supervisievormen die nodig zijn en over de data waarop de supervisie gegeven wordt.

Een voorwaarde als je met cliënten wilt gaan werken is het behalen van het certificaat Primal Rebirth®-therapeut. Als therapeut-in-opleiding dien je gaan voldoen aan de zes hieronder vermelde afstudeereisen:

 1. Gedurende de PRT opleiding heb je minstens veertien dagen geassisteerd in jongerejaars blokken.                    

 2. Je hebt gewerkt met minimaal vier oefencliënten, die je ieder tien tot vijftien sessies hebt gegeven. Van deze sessies heb je verslagen gemaakt en naar je supervisor gestuurd. Met twee cliënten ben je drie keer bij je supervisor geweest om sessies onder supervisie te geven, in totaal dus zes supervisiesessies. Minstens één van je cliënten is niet verbonden aan de opleiding maar komt van 'buiten'. Aan de rechterkant van deze pagina lees je meer over de verschillende supervisievormen.

 3. Je hebt zeven groepssupervisie-bijeenkomsten bij Divyam gevolgd in een cyclus van een jaar. Lees hier voor meer informatie over groepssupervisie en data.

 4. Je hebt minimaal twee dagen (per jaar) methodische supervisie gevolgd.
 5. Je hebt twee (modules van) trainingen bij Aumm Verdieping en Professionalisering gevolgd. 

 6. Je hebt het blok 'psychopathologie' gevolgd. Lees hier verder voor info en data.

 7. Je hebt het blok 'je eigen praktijk' gevolgd. Lees hier verder voor info en data.

 8. Je hebt kennis genomen van en onderschrijft de ethische code en het beroepsprofiel zoals die door de SBLP zijn opgesteld

In het kader van het afstuderen is het onderstaande niet verplicht, maar als je je als therapeut- in-opleiding of professioneel werkend therapeut wilt ontwikkelen en je wilt laten inspireren, is het zeer aan te raden:

 • Omkar en Divyam geven regelmatig supervisedagen. Deze dagen zijn toegankelijk voor therapeuten die zijn afgestudeerd, voor studenten-in-opleiding die onder supervisie met mensen werken en voor trainers die de workshop ‘je eigenwijze weg’ geven. Lees hier verder over supervisie en data.

 • Een aantal keren per jaar geven Vasna en Jan PRT-praktijk-intervisiedagen. Die dagen zijn bedoeld voor mensen die sessies geven en/of mentor zijn van Aumm- studenten. Dus voor studenten vanaf het derde jaar of voor hen die zich in het afstudeertraject bevinden én voor therapeuten die zijn afgestudeerd. Het maakt daarbij niet uit of je net ben afgestudeerd of al meer ervaring hebt en nog eens de puntjes op de i wilt zetten met betrekking tot een bepaalde PRT-techniek.

 • Vierdejaars studenten kunnen afspraken maken om bij elkaar te komen voor intervisie of zich aansluiten bij een bestaande intervisiegroep. In die groepen kun met elkaar je cliënten en de uitdagingen die je als therapeut tegenkomt, bespreken.

  aansprakelijkheidsverzekering en beroepsvereniging

 • Om ook verzekeringstechnisch verantwoord met mensen te kunnen werken is het verplicht dat je een studenten-aansprakelijkheidsverzekering afsluit bij Balens (http://balensverzekeringen.nl/sblp) en dat je je als studentlid inschrijft bij de beroepsvereniging SBLP (https://sblp.nl/voorwaarden-deelnemer-worden/) zodra je met mensen van buiten de opleiding gaat werken. 

rondom je afstuderen

In de afstudeerfase van de opleiding PRT onderscheiden we twee vormen van supervisie: 1) groepssupervisie en 2) individuele supervisiesessies waarbij de supervisor meekijkt bij een sessie die een therapeut-in-opleiding geeft aan een cliënt. Beide vormen van supervisie zijn een onderdeel van de afstudeereisen van de beroepsopleiding PRT. Lees meer over supervisie afstudeerproces PRT.

Ook zijn er elk jaar een aantal verdiepingsmodules en specialisatietrainingen, die kunnen worden gevolgd door  alle studenten die al dan niet zijn afgestudeerd. Voor de mensen die willen afstuderen zijn twee modules bij verdieping en professionalisering een voorwaarde. Het kan dan gaan over familieopstellingen, traumaheling of relatietherapie. Meer informatie over deze blokken vind je op deze site via de menu-items boven aan de pagina's. Overleg hierover met je supervisor.

Als je na je afstuderen met mensen wilt gaan werken krijg je te maken met een aantal zaken zoals je beroepsvereniging, ziektekostenverzekeraars, verzekeringen, belastingdienst, Kamer van Koophandel en dergelijke. In de 4e jaar praktijkmodule 'Je eigen praktijk' krijg je daar meer informatie over. 

Een belangrijk thema is ook vaak of je je sessies die je geeft vergoed wilt laten ga worden door ziektekostenverzekeraars. Dan is meestal een aanvullende opleiding psychosociale basiskennis een vereiste. Daarover krijg je later meer informatie.

Om je alvast de oriënteren op dergelijke thema's is het zinvol om de website van onze beroepsveniging te raadplegen: www.sblp.nl

logosblp02