Primal Rebirth® opleiding- derde jaar

Het derde jaar van de training is bedoeld voor mensen die therapeut willen worden of nog dieper op het geleerde willen ingaan om dit in hun dagelijkse leven/werk te kunnen integreren. Je kunt pas deelnemen als je de eerste twee jaar gevolgd hebt. 

Het derde jaar is een therapeutisch trainingsjaar, waarin de nadruk wordt gelegd op de 'primal'- en innerlijk kind technieken, samen met rebirthing en lichaamswerk. Aan bod komen theoretische achtergronden, maar ook nog steeds zelfervaring. Praktijkervaring doe je onder andere op door te assisteren in onze trainingen. Ook ga je Primal Rebirth® sessies oefenen op elkaar en kun je met oefencliënten gaan werken en mentor worden van een eerste of tweede jaars. Het derde jaar bestaat wederom uit drieëntwintig dagen verspreid over zeven modules.

adem- en lichaamsbewustzijn 3 

Dit weekend maak je kennis met ‘bodyreading’ en verdiep je je kennis rondom ademtechnieken. ‘Bodyreading’ is een manier om lichaam ‘te lezen’ en zo informatie te vergaren over dat lichaam. De houding van het lichaam leert ons veel over iemands levenshouding. Het lezen van een lichaam geeft je een verdiepende ingang om jezelf en ook een ander beter te leren kennen. Het geeft je aanknopingspunten om mee te werken in een sessie met cliënten om daarmee het zelfhelend vermogen van het lichaam te mobiliseren. Dit is een module waarin je meer handvatten krijgt aangereikt en meer verdiepende interventies leert toepassen in het werken met adem- en lichaamsbewustzijn.

primal, bonding en hechtingstijlen

Onderdelen van deze module zijn de theorie van de bonding en de verschillende vormen daarvan: liggende, zittende en staande bonding. We onderzoeken hoe je  een bonding gebruikt in een individuele sessie. Je leert het richten van emoties naar de ouders en/of therapeut.

In dit blok wordt dieper in gegaan op het Primal-proces en de vijf stappen van Primal Rebirth® therapie. Ook werken we met het natuurlijke kind en de overgenomen overtuigingen en levenshouding van de ouders en/of opvoeders.

gespreksvoering en lichaamstaal

In deze module oefen je aan de hand van een intakegesprek met relevante gesprekstechnieken die je in een therapeutisch gesprek kunt toepassen om de hulpvraag van de cliënt duidelijk te krijgen. Je leert ook lichaamstaal herkennen en interpreteren. Daarnaast is er aandacht voor therapeutische basisvaardigheden. Dit blok combineert kennisoverdracht met veel oefeningen.

overdracht en tegenoverdracht 

Welke karakterstructuren onderscheiden we en hoe herken je iemands karakterstructuur aan lichamelijke kenmerken, ademhaling of specifieke problematiek? Daarnaast is er aandacht voor overdracht en tegenoverdracht. Dat is de reactie van de cliënt naar de therapeut en andersom. Beide reacties hebben vaak te maken met ervaringen en belangrijke personen uit de kindertijd. Overdracht en tegenoverdracht zijn projecties die je verhinderen de persoon waar mee je te maken hebt ‘objectief’ te zien. We zullen in deze workshop de (tegen-) overdrachtssituaties van de diverse karakterstructuren behandelen.

superego en familiestem

Dit blok gaat over de ontwikkeling van het superego in relatie met de regels, gewoonten, gedragingen, normen en geweten van ouders/opvoeders en andere autoriteiten als de kerk en school, die we hebben samengevat in de begrippen familiestem en familiestructuren. Aan de hand van de familiestem onderzoeken we het ontstaan van het superego en leren we hem beter begrijpen. Aan het einde van dit hoofdstuk proberen we middels de methode Voice Dialogue de kracht van het superego af te zwakken door meer bewustzijn te krijgen op zijn werking en functie. Door hem, en andere delen die we in ons meedragen, een stem te geven kunnen we de stem van het superego een rol geven in ons leven die passender is, namelijk de rol van een gezonde beschermer in een volwassen bewustzijn. 

de weg uit trauma

Dit blok is een vervolg op het vorige. We gaan nu zoeken naar manieren om grenzen te stellen als reactie op overweldigende en/of onveilige situaties. We reageren op dergelijke situaties vaak door te vechten, te vluchten of te bevriezen. Onze lichaamsherinnering is ook nu nog in staat van paraatheid, terwijl de bedreigende situatie zelf niet meer bestaat. In traumatherapie gaan we de hulpbronnen onderzoeken die je hebben geholpen om deze overweldigende of onveilige situaties te overleven. Je leert contact maken met de herinnering van het lichaam. Je leert door het op een natuurlijke manier ontladen van opgeslagen spanningen het zelfregulerend vermogen van het lichaam te herstellen. 

geleide fantasie en integratie 

In dit blok oefenen we met geleide fantasieën en inducties. Verder gaan we in op thema’s als ‘wanneer is de therapie afgelopen? Hoe rond je af met een cliënt?’ Tijdens die blok ontvang je je PRT certificaat en sluiten we het jaar af met een feest.

assisteren

In het derde jaar wordt het mogelijk te assisteren in eerste en tweede jaars groepen. Aan het eind van het tweede jaar kunnen studenten via 'mijn account' zich hiervoor aanmelden. Assisteren is vaak een boeiende ervaring en wordt door vrijwel alle deelnemers als zeer verrijkend ervaren. Assisteren is niet verplicht maar het biedt wel de mogelijkheid om te leren en ervaring op te doen. Assistenten betalen alleen de verblijfskosten van het centrum waar de training wordt gegeven. 

mentorschap

Vanaf het tweede deel van het derde jaar wordt het in overleg mogelijk om mentor te worden van jongere jaars. Een mentorschap houdt in dat je in het kader van de opleiding één of meer studenten uit de eerste jaren individueel begeleidt bij hun proces en de dingen waarin ze in de opleiding en in het leven tegen aan lopen. Dit vindt plaats in de vorm van individuele sessies.