Primal Rebirth® opleiding - tweede jaar

In het tweede jaar gaat de aandacht meer naar het heden, naar het versterken van de volwassene. In dit jaar krijg je een breder inzicht in waarom de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Het verleden kun je niet ongedaan maken. Heling is alleen in het hier en nu mogelijk. De eerste twee jaren vormen samen een afgerond geheel.

Toelating tot het tweede jaar is alleen mogelijk als je het eerste jaar hebt gevolgd. Dit jaar bestaat eveneens uit drieëntwintig dagen verdeeld over zeven modules. Naast verdieping van de technieken uit het eerste jaar, gaan we nu ook werken met karakterstructuren, communicatie en intimiteit, man- en vrouw-zijn en familie-opstellingen. In het tweede jaar gaat de aandacht meer naar het heden, het versterken van de volwassene. De nadruk ligt op het leren getuige zijn, om uit de identificatie met het gekwetste kind te komen.

Je werkt aan het opbouwen van een grotere ‘container’ in jezelf waarin je jezelf steeds meer kunt leren dragen. Als je geïdentificeerd bent met de ervaring van het kind in jezelf, kan het lijken alsof er niets anders mogelijk is in het leven. ‘Is dit het nu?’ 

Maar nu is er een volwassen man of vrouw, die kan waarnemen wat er gebeurt en kan handelen, keuzes kan maken en genoeg liefde en begrip kan opbrengen om het gekwetste kind te helen. Daarmee stappen we uit de zichzelf herhalende patronen. Overigens is het belangrijk om te weten dat we niet bezig gaan met veranderen van gedragspatronen, maar met bewustwording over de wortels van je problemen. Daarin ligt de heling: bewustwording van de achtergronden van je gedrag, je voelen, je ervaren en je denken. Het is bewustwording die leidt tot verandering. De zeven modules uit het tweede jaar worden hieronder kort beschreven. 

karakterstructuren en de werking van het superego

Karakterstructuren kunnen worden teruggebracht naar vijf hoofdstructuren die ontstaan in je jeugd als verdedigingsmechanismen die je heb ingezet en gebruikt om je te handhaven in de wereld om je heen. In dit weekend ga je de karakterstructuren van je eigen innerlijke kind leren (her-)kennen en leer je zien hoe dit doorwerkt via de geïnternaliseerde ouders. Ook leer je hoe je je deze verdedigingsmechanismen meer los kan laten en welke kwaliteiten daaronder verborgen liggen. 

 adem- en lichaamsbewustzijn 2 

Tijdens deze driedaagse werken we met een zachte en diepgaande manier om je lichaam en je lichaamspantsers verder te verkennen, zachter te maken en te laten smelten. Dit is een module waarin je handvatten krijgt aangereikt en interventies leert toepassen in het werken met adem- en lichaamsbewustzijn.

 aanraken: afstand en nabijheid

Dit is een module waarin je de kracht en subtiliteit van aanraken gaat onderzoeken.

De eerste interactie na onze geboorte speelt zich af op het gebied van aanraking. Door de ervaringen die we daarmee hebben opgedaan, heeft deze vroege aanraking bijgedragen aan patronen van hoe wij nu in de wereld staan. Dit betekent niet dat wij daar altijd op bewust niveau weet van hebben. Bij de verschillende aanrakingsoefeningen, die ook een meditatief element in zich dragen, zul je je zelf verder leren kennen op een diepere laag; de laag ‚achter de woorden’. In deze module 

  • krijgen je handen meer vertrouwen om eigen impulsen te onderzoeken
  • krijgen je handen meer ervaring met de kwaliteiten van het lichaam
  • onderzoek je je eigen basale patronen op het gebied van grenzen
  • onderzoeken we jouw gezonde tolerantiegebied

Verder ontdekken we het verband tussen aanraken en karakterstructuur en worden enkele goed bruikbare technieken geleerd om contact met het lichaam te maken.

familie-opstellingen en systemisch werk

Elk kind behoort tot een familie en heeft daarin een bepaalde rol. Een familie is een systeem. Elk lid van de familie (ouders, broers en zusters, grootouders, overgrootouders enz.), zelfs de mensen die er niet meer zijn, door overlijden, zelfmoord, scheiding of uitsluiting, zijn energetisch aanwezig in de familiestructuur. Zij beïnvloeden daarmee andere leden. Ook onderdrukte emoties van de familieleden zijn aanwezig en kunnen overgenomen worden door anderen in het systeem. 

Wat er dan gebeurt is, dat ergens in de lijn een lid van de familie zich identificeert met die gevoelens of de lotsbepaling van die ander. Dat gebeurt vanzelf, vanuit liefde, om het systeem compleet en heel te houden.

Hiermee komt die persoon in een oneigenlijke positie terecht, vaak afgesneden van de anderen en van zichzelf. Zo iemand voelt zich vaak ongelukkig en mislukt, of is bang om totaal te leven. Dat lid van de familie heeft geen eigen plek.

Door de structuur van de familie, de familieconstellatie, neer te zetten, waarin groepsdeelnemers de plaats innemen van de familieleden, worden de relaties binnen dit systeem zichtbaar. De deelnemer kan zien en ervaren hoe de onopgeloste problemen en situaties binnen het systeem, hun leven, hun rol in de familie, hebben beïnvloed. Door nu deze posities in de constellatie in beweging te laten komen, kan de onderbroken stroom van liefde weer gaan stromen en kan het helingsproces, als deel van een groter geheel, beginnen.

In dit blok krijg je de mogelijkheid om je familie op te stellen om zo een onderzoek te doen naar de dynamiek in jouw familie.

innerlijke man, innerlijke vrouw  

In deze module verdiep je de verbinding met het iets oudere kind in jezelf, dat op zoek is naar zijn of haar identiteit als jongetje of als meisje. In de 'neo-primal' ben je hier al mee in contact gekomen. In dit blok gaan mannen en vrouwen afzonderlijk verder op onderzoek naar je wezenlijke innerlijke man of vrouw. Welke mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten heb je en hoe kun je deze leren inzetten?

 projecties: ik en de ander

Je leert je angst los te laten om te vertellen wat je eigenlijk denkt of vindt van de ander. Veel mensen ervaren een terughoudendheid om dat te doen. Je ontdekt dat veel van je gedachten en oordelen over anderen projecties zijn van het innerlijke kind. Je kunt daarin volharden of de confrontatie aangaan, en zien dat ze een spiegel zijn voor jezelf. 

 warm-waterrebirthing: meditatie en integratie

Warm-waterrebirthing is een prachtige manier om jezelf een diepgaande, ontspannen ervaring te geven. Het kan, nu je inmiddels twee jaar ‘onderweg’ bent in de opleiding, een diepe meditatieve ervaring zijn. De kern van meditatie is: getuige leren zijn. Getuige van de woede, het verdriet, de angst, de jaloezie en seksualiteit. Innerlijk er 'afstand' van nemen, waardoor je rustig, vanuit je eigen centrum, kunt waarnemen wat er zich afspeelt in je denken, je lichaam en je emoties. Het doel van therapie is niets anders dan dit mogelijk te maken. Het getuige zijn is de grootste bewustzijnsverruiming die mogelijk is. Een mooie overgang naar het derde jaar of een mooie afronding wanneer je besluit het derde jaar (nog) niet te volgen.

 

 

 

De trainingskosten en verblijfskosten staan in het overzicht hieronder vermeld. Wordt je opleiding betaald door je werkgever? Dan zijn de trainingskosten per jaar € 2965 excl. 21% BTW excl. verblijf.

Prijs

€ 2565,-
Kosten verblijf: zie agenda

Data

feb - 2023
dec - 2023

Aantal blokken

6

Agenda 2e jaar 2023
do 23 feb 11:00 t/m zo 26 feb 17:00 karakterstructuren-1
Vasna van Haalen
de Bron
Kosten verblijf: € 345,-
do 23 mrt 11:00 t/m zo 26 mrt 17:00 karakterstructuren-2
Vasna van Haalen
de Bron
Kosten verblijf: € 345,-
do 08 juni 11:00 t/m zo 11 juni 17:00 familie-opstellingen
Jan Bosma Utsav van Hove
de Bron
Kosten verblijf: € 345,-
do 14 sept 11:00 t/m zo 17 sept 17:00 innerlijke man, innerlijke vrouw
Sajid van Waveren Sudasi Joosse
de Bron
Kosten verblijf: € 345,-
vr 03 nov 11:00 t/m zo 05 nov 17:00 projecties: ik en de ander
Jan Bosma Vasna van Haalen
de Bron
Kosten verblijf: € 265,-
do 14 dec 11:00 t/m zo 17 dec 17:00 warm-waterrebirthing: meditatie en integratie
Jan Bosma Vasna van Haalen
de Bron
Kosten verblijf: € 375,-