bloem.hand.site2

71046251 800c 4317 88f7 9d88013ad4b5

De (beroeps-) opleiding PRT bestaat uit twee delen: de eerste twee jaren waarin, naast het leren en ervaren van therapeutische methodes en technieken, de nadruk ligt op je eigen proces en het derde en vierde jaar waarin je, naast het eigen proces, je therapeutische vaardigheden verder aanvult en verdiept. 

de eerste twee jaren

In de eerste twee jaren gaat het vooral om jouw eigen proces. In deze fase leer je en ervaar je verschillende therapeutische methodes en technieken. We onderzoeken de beperkende overtuigingen over jezelf en over het leven en de overlevingsstrategieën die ontstaan zijn tijdens je kindertijd. Veel van die overtuigingen en strategieën maken dat je wellicht het gevoel hebt, het leven niet ten volle te leven, dat je kansen laat liggen en dat je ontevreden bent over de wijze waarop je in staat ben relaties of vriendschappen aan te gaan. Allemaal zijn we anders opgegroeid en allemaal reageren we anders, op onze eigen unieke manier, op die ervaringen.

We werken in de opleiding veel met de begrippen ‘innerlijke kind’, ‘gekwetste kind’, ‘natuurlijke kind’, volwassene en getuige. Dit zijn begrippen die misschien uitleg behoeven:

innerlijke kind, gekwetste kind en natuurlijke kind

Deze drie begrippen kun je lezen als metaforen waarin we de ervaringen die je als kind hebt opgedaan proberen te vatten. Het ‘natuurlijke kind’ duidt op je oorspronkelijkheid, je natuurlijke bestaansrecht en de potentie waarmee je op aarde kwam toen je werd geboren. Het ‘gekwetste kind’ omvat alle ervaringen die jij als kind in je leven hebt opgedaan en die je van je ‘natuurlijke zijn’ hebben losgemaakt. Het ‘gekwetste kind’ is dat deel in jou dat nog steeds onbewust in het dagelijkse leven actief is. Het gekwetste en het natuurlijke kind zijn samen het innerlijk kind. Daar zicht en bewustzijn op te krijgen, is het onderzoek van het eerste jaar.

volwassene

De nadruk ligt in de opleiding steeds op het versterken van jou als volwassene: een werkelijk volwassen persoon is in staat verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar leven, gezonde grenzen te stellen, keuzes te maken en stappen te zetten. Hij of zij is in staat open en liefdevol te reageren, zonder oordeel en met een open hart naar zichzelf en anderen. 

getuige

In onze visie is therapie een voorbereiding op meditatie. De essentie van meditatie is: getuige leren zijn, getuige van wat er in jou is en beweegt, zonder je daarmee te identificeren en er in mee te gaan, waarnemen wat zich afspeelt in je denken, je lichaam en je emoties. Het getuige zijn is de grootste bewustzijnsverruiming die mogelijk is. 

werken aan lichaamsbewustzijn 

PRT is een lichaamsgerichte vorm van psychotherapie. Wat bedoelen we daarmee? Herinneringen, ervaringen, en gebeurtenissen hebben hun weerslag op het lichaam: organen, het zenuwstelsel en het spierstelsel. Het lichaam vormt een soort container waar deze ervaringen in opgeslagen worden. Middels ademtechnieken en lichaamswerk maken we contact met ons lichaam en creëren we lichaamsbewustzijn. Hierdoor kunnen we meer levensenergie ervaren en worden we vrijer van herinneringen, ervaringen en gebeurtenissen. Het werken met het lichaam geeft zoveel informatie over iemand en het is bijzonder om te zien hoeveel zelfhelend vermogen in een lichaam aanwezig is als we er goed naar leren kijken en luisteren.

derde en vierde jaar: therapeut worden

Een belangrijk onderdeel van onze visie is het volgende: wij vinden het van wezenlijk belang dat therapeuten eerst grondig onderzoek doen naar hun eigen achtergrond, overtuigingen en projecties voordat ze als therapeut met cliënten gaan werken. We hebben de opleiding vanuit deze visie ingericht. Verantwoordelijkheid, compassie, zorgvuldigheid, inzicht in de eigen achtergrond, zelfkennis en vakkennis zijn belangrijke kwaliteiten voor iedereen die met mensen werkt. De eerste twee jaren zijn onlosmakelijk verbonden met het derde en vierde jaar. Het volgen van de eerste twee jaren is verplicht om tot deze fase van de opleiding te worden toegelaten.

Niet iedereen die de opleiding PRT volgt, wordt therapeut en sommigen hebben na twee jaar voldoende bagage om met nieuwe inzichten en ervaringen verder te kunnen. 

Anderen stromen door naar het derde en vierde jaar en daarna naar de verdiepings- en professionaliseringstrainingen. In het derde en vierde jaar komt steeds meer het therapeutschap centraal te staan en kun je, als je dat wilt, afstuderen als Primal Rebirth® therapeut. 

het werken in groepen

Het individuele groeiproces dat deelnemers middels de PRT doormaken wordt versterkt doordat ieder opleidingsjaar is opgebouwd uit zeven blokken van twee, drie, vier en soms vijf aaneengesloten dagen. We kiezen hiervoor omdat deelnemers op deze manier het helende veld waar we in werken, ook werkelijk een aantal dagen achtereen kunnen ervaren (en dat meer malen per jaar, vaak een aantal jaren achtereen). 

Het is telkens weer opmerkelijk hoe positief deelnemers deze manier van werken ervaren en hoe helend de support van een groep is. Zo wordt het mogelijk om de weg naar 'huis' terug vinden en te leren hoe je meer van jezelf, van anderen en van het leven kunt genieten. 

Verderop in opleiding. als het therapeutschap nadrukkelijker in beeld komt, is er ook aandacht voor de dynamiek in het groepsproces en krijg je ook handvatten aangereikt die je kunt inzetten als je met groepen wilt gaan werken.

voor wie?

De opleiding PRT is voor mensen die zichzelf beter willen kennen, die bepaalde thema’s waar ze terugkerend tegen aan lopen willen onderzoeken. De opleiding is ook voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het waarom van hun gedrag, of die verder willen leren kijken of meer meditatie in hun leven willen ervaren. 

Voor mensen die zich willen ontwikkelen als lichaamsgericht psychotherapeut is de opleiding PRT vanzelfsprekend belangrijk. Ook voor bijvoorbeeld therapeuten die een lichaamsgerichte component aan hun manier van werken willen toevoegen, is de opleiding een belangrijke aanvulling. 

De opleiding is voor GZ-psychologen interessant omdat zij na afronding worden toegelaten tot het LWP-register (Lichaamsgericht Werkend Psycholoog) van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Wat zeggen mensen die een Aumm opleiding of workshop gevolgd hebben?

 

Het eerste jaar bestaat uit drieëntwintig dagen verspreid over zeven modules. De focus ligt op 'primal'. Daarmee bedoelen we de periode rond je geboorte, je vroegste jeugd en je kindertijd. In dit eerste jaar maak je contact met het gekwetste kind in jezelf, om je bewust te worden van de beperkende overtuigingen en overlevingsstrategieën, die ontstaan zijn in je kindertijd. Dat kinddeel is nog steeds actief in jou. Door de ondersteunende kracht en de compassie van de volwassene die je nu bent, in te zetten, is het mogelijk met andere ogen naar jezelf, de ander en de wereld te leren kijken.

In het tweede jaar gaat de aandacht meer naar het heden, naar het versterken van de volwassene. In dit jaar krijg je een breder inzicht in waarom de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Het verleden kan je niet ongedaan maken. Heling is alleen in het hier en nu mogelijk. Het eerste en het tweede jaar vormen samen een afgerond geheel. Het tweede jaar bestaat uit drieëntwintig dagen verspreid over zeven modules. 

Het derde jaar van de training is bedoeld voor studenten die nog dieper op het geleerde willen ingaan om dit in hun dagelijkse leven/werk te kunnen integreren en voor mensen die therapeut willen worden. Het derde jaar bestaat wederom uit drieëntwintig dagen verspreid over zeven modules.

Het vierde jaar is een supervisie- en assisteerjaar, voor hen die zich verder willen verdiepen en/of een eigen praktijk willen beginnen. Doorgaans duurt het afstudeerproces twee jaar. Het vierde jaar kan dus langer duren dan een jaar