Het Aumm Instituut geeft meer dan 30 jaar workshops en trainingen aan studenten uit heel Nederland en België rond de thema's Primal Rebirth® therapie, volwassen worden en innerlijk kind, traumaheling, familieopstellingen, 'essencework' en relatietherapie. In die jaren hebben honderden mensen onze opleidingen gevolgd. 

Het instituut bestaat uit twee pijlers: de Aumm (Beroeps-) opleiding PRT en Aumm Verdieping en Professionalisering. 

Onze manier van werken in de Aumm opleiding PRT wordt door veel mensen als bijzonder ervaren omdat door middel van het aangaan van intensieve processen, het inbrengen van meditatie, en het werken in een groep, deelnemers de mogelijkheid wordt geboden een diepgaand transformatieproces te doorlopen. 

Een belangrijk onderdeel van onze visie is het volgende: wij vinden het van wezenlijk belang dat therapeuten en trainers eerst grondig onderzoek doen naar hun eigen achtergrond, overtuigingen en projecties voordat ze als therapeut met cliënten gaan werken. We hebben onze opleidingen vanuit deze visie ingericht. Verantwoordelijkheid, compassie, zorgvuldigheid, inzicht in de eigen achtergrond, zelfkennis en vakkennis zijn belangrijke kwaliteiten voor iedereen die met mensen werkt. Je kunt deelnemen aan de opleiding omdat je 'aan je zelf wilt werken' en/of om therapeut of trainer te worden. De meeste trainingen zijn zowel geschikt voor je persoonlijke proces als voor je professionele ontwikkeling.

Dat proces wordt in onze verdiepings- en profesionalisering opleidingen aangevuld met trainingen en workshops op het gebied van traumahelingfamilie-opstellingen, 'esssencework' en relatietherapie. Deze opleidingen en workshops staan ook open voor mensen die andere studierichtingen in de lichaamsgerichte (psycho-) therapie hebben gevolgd. Daarover lees je meer bij 'ik zoek verdieping en professionalisering'.

waarvoor kies je als je kiest voor de opleiding PRT?

Kiezen voor de beroepsopleiding Primal Rebirth® therapie betekent kiezen voor een opleiding in de lichaamsgerichte (psycho-) therapie met als invalshoek het werken met het innerlijke kind en werkelijk volwassen worden. Onze benadering omvat een holistische visie op de mens in zijn persoonlijke en sociale omgeving. Je leert mensen begeleiden op lichamelijk, emotioneel en cognitief vlak.

Als een kind wordt geboren heeft het meteen allerlei ervaringen: met de moeder (of haar afwezigheid), met vader (of zijn afwezigheid), met behoeften die in meer of mindere mate worden bevredigd. Denk hierbij aan liefde, lichaamscontact, voeding e.d. De reacties van het kind op die ervaringen worden in het lichaam opgeslagen. En het zijn die ervaringen waar je in de opleiding mee leert werken. Vaak leiden bijvoorbeeld niet geuite emoties er toe dat chronische spanning in het lichaam wordt opgeslagen. Middels ademwerk en lichaamswerk kunnen die spanningen worden ontladen. Dat leidt tot ontspanning, tot een groter gevoel van heelheid en daarmee tot de capaciteit om je werkelijk te verbinden, in eerste instantie met jezelf en daarna met anderen. En uiteindelijk is dat het doel van therapie: de mogelijkheid om je te kunnen verbinden.

Je leert het herkennen van beperkende overtuigingen die iemand in zijn leven over zichzelf heeft opgedaan en hoe daarmee te werken. Je leert herkennen hoe ervaringen hebben geleid tot overlevingsstrategieën en hoe die mede hebben bijgedragen aan de lichaamsbouw, je leert onderscheid maken tussen het natuurlijke en gekwetste kind, je leert onderscheid maken tussen kind, volwassene en getuige en je ervaart het inzetten van meditatie, van niet-doen, van moeiteloosheid als helende factor.

Het werken in groepen is belangrijk. In groepen ontstaat de mogelijkheid om je opnieuw te leren verbinden, hoe spannend dat soms ook is. Het is telkens weer opmerkelijk hoe positief deelnemers deze manier van werken ervaren en hoe helend de support van een groep is. Zo wordt het mogelijk om de weg naar 'huis' terug vinden en te leren hoe je meer van jezelf, van anderen en van het leven kunt genieten. En dat is wat je vervolgens, als je gaat afstuderen, aan je toekomstige cliënten leert overdragen.

Maar de opleiding is er niet alleen om therapeut te worden. Veel mensen volgen de opleiding om een persoonlijke ervaringen te helen en besluiten pas later om therapeut te worden. Sommigen besluiten om dat niet te doen. 

Je leest verder op deze site veel meer over de Aumm Opleiding PRT en over de inhoud van de verschillende jaren. Als je na lezing daarvan vragen hebt, kun je ons uiteraard bellen of mailen. Je kunt ook onze opleidingsbrochure aanvragen. Als je geïnteresseerd bent in de opleiding en je wilt je verder verdiepen in wat het jou kan bieden, raden we je aan om je in te schrijven voor een basisworkshop. Dat geeft jou de mogelijkheid om ons te leren kennen en het geeft ons de mogelijk om jou te leren kennen. Hier lees hoe je kunt inschrijven voor de opleiding of een workshop.