verdiepingstraining essence: 'inquiry into the sprititual path'

De serie 2017-2019 bestaat uit een aantal modules met Samarona en Vasumati. De eerste module, 'de kunst van inquiry', raden we aan als voorbereiding, maar kun je ook doen als verdieping.  Als je dit blok al hebt gedaan of als je niet kon op die datum kun je ook starten met de 2e module. We zullen deze module dan op een ander tijdstip nogmaals aanbieden.

Vasumati geeft in oktober  ‘The pearl beyond price’ (de parel van onschatbare waarde), een deel in 2017 en een deel in 2018. Samarona geeft twee delen ‘The liberation of the soul’ (bevrijding van de ziel) in 2018 en 2019.

Deze training is in eerste instantie geen opleiding om bepaalde therapeutische vaardigheden te ontwikkelen, maar een ondersteuning van je spirituele ontwikkeling. De belangrijkste methode, die we gebruiken om deze ontwikkeling mogelijk te maken is inquiry. Het is een methode, die je in staat stelt ervaringen te onderzoeken en daardoor te realiseren wat essentieel is, wat je ware natuur is.

Wanneer je leert te leven met een open bewustzijn, leer je te leven in een tevreden toestand, die we ook wel “ jezelf zijn” noemen. Jezelf zijn leidt je naar de diepste en meest essentiële kern van jezelf, ver voorbij aan wat je vanuit het perspectief van het ego denkt te zijn. Door het ontwikkelen van een innerlijk inzicht in jezelf, open je je voor alle mysteries van je essentiële werkelijkheid. Wanneer je meer wilt weten wat het inhoudt om onderweg te zijn op de spirituele weg of wanneer je jouw eigen spirituele bewustzijn wilt verdiepen, dan kun je deel nemen aan dit programma.

We hebben allemaal op een gegeven moment ons innerlijke thuis verlaten en vragen ons af hoe we daar kunnen terugkeren. Sommigen noemen dit de zoektocht naar onszelf, de spirituele reis of de reis naar binnen. We willen begrijpen waarom we onze oorsprong hebben verloren en waar we vandaan komen, we willen begrijpen wat essentieel is in ons en wie we diep van binnen zijn.

‘Inquiry’ voorziet ons niet van kant en klare antwoorden op deze vragen. Het is een manier om de antwoorden te vinden in onszelf. We kunnen de antwoorden niet in een theorie over onszelf of over de mensheid vinden. De zoektocht naar het Zelf kan alleen worden beantwoord in onszelf. Wanneer je kennis maakt met de methode van onderzoek, zul je verbaasd zijn dat alle antwoorden in ons eigen bewustzijn liggen.

Vasumati 'De parel van onschatbare waarde', deel 1 en 2

Als we onze Essentiële reis verdiepen zien we dat we niet onze persoonlijkheid of de egostructuur zijn. Wij zijn veel meer dan dat. De Lataif laat ons verschillende kwaliteiten van essentie ervaren en als we nog dieper gaan, zien we onze identiteit en ons gevoel van ware individualiteit.

We ontdekken dat er een centraal aspect in ons is dat in dit werk de ‘Persoonlijke Essentie’ of ‘de Parel van onschatbare waarde’ genoemd wordt. De Soefi's noemen dit het Ware Ego. Als we de parel verwerkelijken voelen we pas dat we echt iemand zijn. We voelen ons kostbaar, volledige en compleet. Er ontstaat een gevoel van diepe tevredenheid en rust alsof er niets ontbreekt. We hebben wat we zochten. Als we dit ervaren, komt er ontspanning en vreugde. De parel in ons wezen laat ons ons ontspannen voelen, vol vertrouwen, veerkrachtig en in contact. De issues van de parel zijn complex en worden vaak gezien in termen van de objectrelatie- theorie, in het bijzonder van Margret Mahlers model van de ontwikkeling van het kind, met speciale aandacht voor de manier waarop we versmelten en ons vervolgens afscheiden, als een manier om ons langzaam te ontwikkelen tot een geïntegreerd individueel zelf.

Samarona 'De bevrijding van de ziel', deel 1 en 2

In de seminars met Samarona ‘De bevrijding van de ziel’ leren we dat ego-ontwikkeling ons identiteit geeft. Maar het begrenst ook de ruimte en de openheid. Door de beperking van de ruimte is de individuele ziel gevangen in structuren en grenzen.

Onze spirituele werkelijkheid is tegelijkertijd een vormloze ruimte, een mysterie, dat zich niet verhoudt tot tijd of geschiedenis. Het is dat wat ons mensen verenigt, iets dat we delen, we hebben allemaal een hart dat liefde kan voelen, een bewustzijn dat aanwezig kan zijn. Aan deze andere kant van onze werkelijkheid, waar onze grenzeloze, pure beleving vandaan komt, heeft onze geest geen vorm, geen definitie, geen gestalte. Pas als we kunnen toestaan dat onze identificatie met het zelfbeeld dat we hebben gevormd verschuift naar een identificatie met onze ware essentiële natuur, ervaren we een bevrijding van de ziel. Het seminar ‘De bevrijding van de ziel‘ bestaat uit twee maal vier dagen. Meditatie wordt afgewisseld met onderwijs over bepaalde aspecten van de spirituele reis, gevolgd door praktische oefeningen en een bespreking van de resultaten van het onderzoek. Er is ruimte voor individueel werk.

 

 

Data en meer info zie de agenda aan de rechterzijde.