Jaap van der Wal

Jaap van der Wal (*1947) is arts en heeft zich wetenschappelijk verdiept in zowel de embryologie van de mens als in het menselijk bewegen. In publicaties en via voordrachten probeert hij een brug te slaan tussen natuurwetenschap en een meer spiritueel georiënteerde kijk op mens en wereld en volgt daarbij de fenomenologische benadering volgens Goethe, de ‘wetenschap van het hart’.