man! terug naar je mannelijke essentie

De training 'man!' is een avontuur en een uitdaging voor mannen die zich vanuit hun kracht en kwetsbaarheid willen openen en elkaar eerlijk willen ontmoeten. Aan de basis ligt de zoektocht naar binnen, naar de bron van jouw (oorspronkelijke) mannelijke energie en jouw unieke man-zijn. 

Centraal tijdens deze training staat de vraag wat het voor jou betekent om man te zijn. De thema’s om inzicht te krijgen in je eigen mannelijkheid zijn: broederschap – nalatenschap – leiderschap.

Hierbij komen aan de orde het loslaten van de moederband, het ervaren van de kracht van (groot)vaders en leiding nemen over jouw leven en daar bewust verantwoordelijkheid voor dragen. Doen wat juist is, vanuit je kern.

De training is opgebouwd uit drie samenhangende delen, waarbij de verbinding tussen mannen centraal staat. Veiligheid, broederschap, respect, kameraadschap en steun zijn onze leidraad.

weekend 1 - Broederschap
moederband en initiatie

Door het ontmoeten van medemannen, zonder strategieën en zonder maskers, kun je op een diep niveau je eigen mannelijkheid ervaren. Door je daarmee te verbinden kun je andere mannen als broeder of vriend zien, steunen en ook gesteund worden. Verbinden met mannen vraagt ook om loslaten. Daarvoor is het nodig om de band tussen moeder en zoon te onderzoeken, te begrijpen, te eren en los te laten. De broederschap zal dit weekend worden bekrachtigd door een ritueel.

weekend 2 - Nalatenschap
relatie vader-zoon en seksualiteit

Een belangrijke oorzaak voor het ervaren van een zwakke mannelijke identiteit is het ontbreken van de vader in fysiek en emotioneel opzicht. In dit weekend wordt jouw eigen vader-zoonverhaal belicht. Het gemis van jouw vader komt aan de orde. Welke overtuigingen en kwaliteiten heb je hierdoor ontwikkeld? Wat heb je laten liggen en waarin voel je je gesteund? In een familieopstelling kijken we naar de mannelijke lijn waaruit jij voortkomt. Ook kunnen thema's op het gebied van werk, relatie en seksualiteit opgehelderd worden.

weekend 3 – Leiderschap
verantwoordelijkheid en passie

In dit weekend staat het thema ‘verantwoordelijkheid nemen voor je leven centraal’. Doe je dat vanuit je hoofd of vanuit je hart of op een andere manier? In het spel ‘de terugkeer van de koning’ (Ton van der Kroon) krijg je de mogelijkheid om hiermee te experimenteren. Durf jij jouw levenskracht en passie geheel uit te leven om bewust toegang te krijgen tot jouw leiderskwaliteiten? In dit weekend gaan we op een persoonlijke 'quest', waarbij de natuur als jouw spiegel functioneert. Wat is jouw waarheid en ga je daar ook echt voor staan?.

Bijzonderheden: Een intakegesprek is een voorwaarde voor deelname.