primal intensive: dé Aumm basisworkshop

In deze intensieve vierdaagse workshop onderzoeken we de oorsprong van overtuigingen over jezelf en over het leven. Veel van deze overtuigingen zijn tijdens je kindertijd ontstaan en beïnvloeden de manier waarop je naar jezelf en het leven kijkt. Tijdens deze workshop nodigen we je uit om die tijd bewust en vanuit volwassen perspectief te herleven en te onderzoeken wat je als kind ervaren, geleerd en verinnerlijkt hebt.  Je wordt uitgenodigd om o.a. middels lichaams- en ademwerk ruimte en uiting te geven aan deze ervaringen en de gevoelens die daarbij horen.

De bewustwording die met dit onderzoek gepaard gaat, helpt je om je van bepaalde gedragspatronen en angsten die in oorsprong uit je kindertijd stammen, te bevrijden. Door ruimte te maken voor en lucht te geven aan dat wat zich in jouw denken en lichaam heeft vastgezet, biedt je je zenuwstelstel de kans om zich meer te leren ontspannen.

We onderzoeken eveneens overlevingsstrategieën die je als kind hebt ingezet om je staande te houden. Meestal zijn deze strategieën in je huidige leven, bijvoorbeeld in werk en relaties, nog steeds actief en werken daar vaak belemmerend. De bril waarmee je naar jezelf hebt leren kijken, is vaak de bril van iemand anders (ouders, familie, leraren e.d.) en dus het gevolg van conditioneringen uit je kindertijd. In ons werk noemen we dit het ‘gekwetste kind’. Bewustwording helpt je andere keuzes te kunnen maken en andere paden te leren bewandelen dan je gewend bent te doen.

Tijdens de primal is er de mogelijkheid je steeds meer te openen voor gevoelens en kwaliteiten als woede, verdriet, kracht, speelsheid, pijn en blijdschap. Die moest je misschien als kind onderdrukken omdat deze, vaak onbewust, door je directe omgeving niet gezien of geaccepteerd werden. Als jij als volwassene steeds meer je innerlijk kind kunt accepteren, kun je leren vertrouwen op de kwaliteiten van jouw ‘natuurlijke innerlijk kind’ en zijn of haar kracht en wijsheid. Dan kunnen emotionele wonden helen en kun je ontdekken dat deze verborgen gevoelens uiteindelijk je krachtbronnen zijn. Je leert je eigen wijze weg te gaan en vrijer te leven.

Vanuit de hulpeloosheid van het kind beweeg je naar eigenwaarde, speelsheid en kracht, je leert voor jezelf op te komen, grenzen te stellen en behoeften  en gevoelens te uiten. In de primal werken we toe naar een nieuw begin, waarin je welkom wordt geheten met jouw levendigheid en authenticiteit.

Aangeraden literatuur: Omkar Dingjan en Divyam Kranenburg, 'Je eigen wijze weg. Heel het innerlijke kind'