Themadag 9 april ‘Kansen van zorgondernemers zijn groter dan ooit’.

Zo’n tachtig therapeuten hadden zich in Utrecht verzameld voor de themadag ‘Hoe bouw je jouw praktijk op met en zonder ziektekostenverzekeraars?’ die door het Aumm Instituut en de School voor Rebalancing was georganiseerd. De belangrijkste stelling van seminarleider Bas van Pelt was ‘De kansen van zorgondernemers zijn groter dan ooit’. Hij onderbouwde deze stelling met tal van argumenten: ten eerste zijn daar de overheidsbezuinigingen waardoor er een verschuiving plaats vind van tweedelijns naar eerstelijns zorg. Dat biedt therapeuten zoals wij kansen. Daarnaast verschuift in het kader van de WMO de zorg naar de gemeenten. Ook dat biedt ons kansen doordat er dichter bij huis meer begeleiding/therapie nodig is. Verder leidt het vergoedingensysteem zoals we dat nu kennen tot weinig initiatief bij cliënten, de bereidheid om zelf voor bijvoorbeeld fysiotherapie te betalen neemt af. Maar daar tegenover staat dat mensen voor bepaalde therapievormen en ook bijvoorbeeld massages vaak wel bereid zijn zelf te betalen.

Dit wordt nog eens versterkt door de tendens dat er maatschappelijk gezien een shift plaatsvindt van het genezen van ziekten naar het voorkomen ervan, een shift dus van ziekte naar gezondheid. Het reguliere circuit kan deze stap niet maken, maar wij als complementair werkende therapeuten kunnen dat wel, omdat we veel flexibeler zijn. Dat alleen al biedt kansen en schept mogelijkheden, ook zonder vergoedingen via zorgverzekeraars.

Dat bracht hem bij zijn tweede belangrijke stelling: voor therapeuten zoals wij, wordt het steeds belangrijker om onze waarde te laten zien, ons te blijven professionaliseren, onszelf serieus te nemen als therapeut en onze praktijk en Public Relations zodanig vorm te geven dat we gevonden en gezien worden. De huidige ontwikkelingen in gezondheidsland leiden er toe dat therapeuten steeds meer hun ondernemerskwaliteiten moeten inzetten. We moeten gaan nadenken over wat we willen en hoe we dat gaan doen en we moeten onze overtuigingen over onszelf en ons werk uitdagen. Bas nodigt ons uit meer aan onze praktijk te werken om nieuwe manieren te vinden die het bestaansrecht van onze praktijken waarborgt.

Want wij als complementair werkende therapeuten zijn flexibeler dan de reguliere zorg qua methodiek en behandelwijze. Wij kunnen vergoede en niet vergoede zorg aanbieden, we kunnen met groepen gaan werken, we kunnen flexibele tarieven hanteren (b.v. voor mensen die het minder goed kunnen betalen). Dát biedt kansen!

Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is het voor therapeuten nodig, stelt Bas, om uit hun comfortzone te stappen: ‘Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je kreeg’ en dat is nu juist wat we niet willen. Want we willen met mensen blijven werken, een inkomen verwerven, ons potentieel realiseren en een meerwaarde leveren als zorgverlener.

Dus om succesvol te zijn is het meer dan ooit nodig om je ondernemerskwaliteiten in te zetten en je (meer-) waarde als therapeut te laten zien. Eén van de belangrijkste daarvan is visie ontwikkelen: wat is jouw meerwaarde als therapeut? Wat is jouw specialiteit? Want daarmee bouw je vertrouwen op en dat is wat mensen willen: een therapeut die weet wat hij of zij doet, die vertrouwen uitstraalt, die professioneel en deskundig is in alle facetten van zijn of haar bedrijf.

Doelgroepbepaling is daarbij belangrijk: welke cliënten passen bij jou? Focussen is cruciaal: het doelgericht zoeken naar een doelgroep en daar je PR-activiteiten op afstemmen.  Als therapeut moet je expert worden op een bepaald gebied, dat trekt en bindt cliënten aan je praktijk. Doelgroepen kun je demografisch (leeftijd, inkomen, mannen/vrouwen, kinderen, woonplaats e.d) en psychologisch (geloof, ideeën, interesses, denkbeelden e.d.) bepalen.

Deze doelgroepen benader je met behulp van jouw boodschap. De wijze waarop je dat doet is afhankelijk van jou als therapeut: via emaillijsten, via Social Media, via advertenties op internet, via blog of videologs. Er zijn talloze manieren om dat te doen. Dat uitzoeken en jouw visie naar voren brengen met als boodschap jouw expertise: dat is de opdracht van een therapeut in deze tijd en daar liggen zijn of haar mogelijkheden.

Over dit onderwerp was nog heel veel meer te zeggen. Daarvoor ontbrak het helaas aan tijd. Een middag is eigenlijk te kort voor een zo veelomvattend en boeiend onderwerp als dit.

Daarom willen we voor onze studenten de mogelijkheid bieden om deze thema’s die in Utrecht aan de orde kwamen nader tegen het licht te houden. Dan kan zowel in groepsverband als individueel. Kijk hier voor meer informatie: 

Groepssupervisie: www.aumm.nl/supervisie-je-eigen-praktijk

Individuele supervisie: www.aumm.nl/supervisie-je-eigen-praktijk-1op1