Wat zoek je?

Het is een kunst om volwassen te worden. Werkelijk volwassen worden is een proces, een zoektocht naar wie en wat je werkelijk bent.

Coronavirus informatie

We kunnen weer verder!
 
Op 26 mei bereikte ons via de gemeente het heugelijke bericht dat we vanaf 1 juni onze trainingen en workshops mogen hervatten. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee! We zijn ons er tegelijkertijd van bewust dat dit een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt en een beroep doet op onze zorgvuldigheid. Dat geldt zowel voor de centra waar we onze trainingen geven, als van ons als staf en natuurlijk van deelnemers. Om die verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid te kunnen waarborgen hebben we in samenwerking met de centra een protocol opgesteld die het mogelijk maakt om in een veilige setting samen te komen. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat iedereen de richtlijnen in het protocol onderschrijft en zich er zoveel mogelijk aan houdt.
 
We ontkomen er ook niet aan dat we de inhoud van een training of workshop soms wat aan moeten passen aan de huidige situatie. Zeker voor een opleidinginstituut als de onze lijkt er in eerste instantie een contrast te zijn ontstaan tussen lichaamsgericht werken en de 1,5 meter afstandsregel. Natuurlijk is het zo dat op dit moment ademsessies en aanraken wat minder voor de hand liggen. Maar onze trainingen en workshops gaan over veel meer dan dat. En op dat meer zullen we ons de komende tijd wat meer gaan richten. Dat is een boeiende en rijke uitdaging waar we, als trainers, erg veel zin in hebben.
 
Kortom, de verschillende jaren van de opleiding PRT en modules van vervolgtrainingen gaan in juni weer herstarten. Je kunt je ook weer inschrijven voor de workshops die hiernaast staan vermeld. Je bent van harte welkom. Als je vragen hebt over het protocol of over de wijze waarop we ons trainingen en workshops gaan vormgeven, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen. 

Het protocol wordt voorafgaand aan iedere workshop of opleidingsmodule met de deelnemers doorgenomen.